הפרלהגיימס - האתר הרשמי
הצביעו לשרת שלנו

אנא הכנס שם של שחקן או UUID


הורדת הסקין

Name: guyyyyyy

Rank: Emerald

Money: 1833.60 Tzatzoos

UUID: 5ddc4b34-fca0-467c-a126-53aea1c90049

5ddc4b34-fca0-467c-a126-53aea1c90049

adi069

0 נצחונות
0 ביצים שבורות
0 הריגות
0 מת
9 נצחונות
31 בניות
39 הפסדים
2219 נצחונות
587 הפסדים
1030 מת
3635 הריגות
1900 ניקוד